Normkritik

Målgrupp

Medlemmar som tidigare gått Medlem i facket 1 och Medlem i facket 2.
Passar också HBTQ+/jämställdhetsansvariga samt fackliga och politiska förtroendevalda.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

I denna kurs får deltagarna arbeta med sig själva och sina egna föreställningar och fördomar för att därefter öva sig i normkritiskt förhållningssätt och att bemöta intolerans varhelst den visar sig.

Datum

2020-10-22 - 2020-10-23

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

2 900 kr (betalas av skickande förbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Rickard Petterson & Matilda Nordén Fällman

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617