Ordförandeutbildning

Målgrupp

Nyblivna förtroendevalda

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge kunskap, förståelse och trygghet i att leda det fackliga arbetet i klubben eller avdelningen och behandlar bland annat klubbstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Datum och tid

2020-10-19 - 2020-10-20

Handledare

Rickard Petterson & Matilda Nordén Fällman

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1 950 kr (betalas av skickande fackförbund)

Eventuell förlorad inkomst ersätts av skickande fackförbund.

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617