Arbetsrätt för medlemmar

Målgrupp

Medlemmar som tidigare gått Medlem i facket 1 och Medlem i facket 2.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

Denna nya utbildning syftar till att öka kunskaperna om de arbetsrättsliga lagarna och ska se som en introduktion till arbetsrätt. Utbildningen bygger vidare på innehållet i Medlem i facket-utbildningarna.

Datum

2021-02-03 - 2020-02-04

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1 900 kr

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Patrik Löfgren och Johan Nord

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617