Arbetsrätt för medlemmar

Målgrupp

Medlemmar som tidigare gått Medlem i facket 1 och Medlem i facket 2.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

Denna nya utbildning syftar till att öka kunskaperna om de arbetsrättsliga lagarna och ska se som en introduktion till arbetsrätt. Utbildningen bygger vidare på innehållet i Medlem i facket-utbildningarna.

Syfte
Förstå hur arbetsrätten och partsmodellen i Sverige fungerar. Vetskap om vilka lagar som ingår i arbetsrätten samt de viktigaste bitarna i lagarna. Deltagarna ska lära sig hur detta påverkar deras situation på arbetsplatsen.

Datum

2021-02-03 - 2020-02-04, Inställd

Nytt datum för hösten 2021 kommer inom kort.

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1 900 kr (betalas av skickande förbund).

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Patrik Löfgren och Johan Nord

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Arbetsrätt 2021_kursblad.pdf

Ladda ner kursblad och bjud in andra!