Idéburet ledarskap

Målgrupp

Förtroendevalda.

Innehåll

Denna utbildning syftar till att ge en grundläggande förståelse för det förhållningssätt som kallas idéburet ledarskap. Det idéburna ledarskapet är ett viktigt fundament för att möjliggöra riktigt engagemang i en organisation och en förutsättning för arbetarrörelsens utveckling.

Vi kommer beröra frågor som vad det innebär att utveckla idéburna organisationer och hur kan vi bidra till att sätta "rörelsen i rörelse".

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Datum

2021-10-18
2021-11-15
(totalt 2 dagar)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1 900 kr (betalas av skickande förbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Hans Andersson & Johan Larsson

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Idéburet ledarskap 2021_kursblad.pdf

Ladda ner kursblad och bjud in andra!