Introduktionsutbildning

Målgrupp

För dig som är medlem men också för dig som är nyfiken på facket men som ännu inte har bestämt dig för att bli medlem.

Form

Genomförs både fysiskt och på distans. Se listan nedan över tillfällen.

Innehåll

Utbildningen har som mål att genom samtal och diskussioner öka kunskapen och förståelsen för fackets roll och betydelse på arbetsplatsen.

Utbildningen behandlar bl. a. följande:

  • Kollektivavtalet som begrepp och idé.

  • Parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har för att påverka.

  • Några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen.

  • Diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv.

Deltagaravgift

600 kr (betalas av skickande fackförbund förbund)

Längd

8 timmar (Genomförs under 1 dag)

Övrigt

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Anmälan

  • Medlem/blivande medlem kontaktar studieansvarig på sitt förbund (Kontaktlista hittar du här)

  • Studieansvarig kontaktar respektive kontaktperson i listan nedan.

Rekryteringsblad

Ladda ner PDF här

Tillfällen och kontaktpersoner för anmälan:

2022

2022-03-01 | susanne.mortsell@abf.se | Inställd