Ledamotutbildning

Målgrupp

Nyblivna förtroendevalda

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

I utbildningen river vi hinder genom att dels gå igenom formalia, diskutera olika scenarier samt erfarenhetsutbyte och möjligheter att få svar på egna frågor och funderingar.

Datum

2020-10-20

Handledare

Patrik Löfgren & Johan Nord

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

900 kr (betalas av skickade fackförbund)

Eventuell förlorad inkomst ersätts av skickande fackförbund.

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617