Så får du datorn att lyda

Målgrupp

Förtroendevalda och fackliga medlemmar.

Inga krav på förkunskaper.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

I denna kurs får deltagaren en introduktion till de vanligaste kontorsprogrammen (Excel, Outlook, Word m.fl) och en möjlighet att bekanta sig med datorn som verktyg i det fackliga uppdraget.

Datum

Totalt 1 kursdag
2022-09-21
(på distans)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

950 kr (betalas av skickande förbund).

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Patrik Löfgren & Herman Holm

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-71 16 17.

Så får du datorn att lyda 2022.pdf