Samhällsekonomi för arbetarrörelsen

Målgrupp

  • Medlemmar som tidigare gått Medlem i facket 1 & 2.

  • Passar också fackliga och politiskt förtroendevalda med fackligt-politiskt ansvar eller intresse.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

I denna kurs får deltagarna möjlighet till ökad förståelse för varför samhället ser ut som det gör och vad vi måste göra för att ändra den negativa utvecklingen. Stort utrymme för ideologiska diskussioner om facklig-politisk samverkan.

Första omgången av denna utbildning kördes under hösten 2020 och efter utvärderingar valde vi att förlänga utbildningen med en dag inför nästa omgång.

Datum

Del 1: 2021-04-26 - 2021-04-27

Del 2: 2021-05-10 (Totalt 3 kursdagar).

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

2 850 kr (betalas av skickande förbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Rickard Petterson & Nils Holmgren.

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-71 16 17.

Samhällsekonomi 2021_kursblad.pdf

Ladda ner kursblad och bjud in andra!