Valberedningsutbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är valberedare, gammal som ny.

Plats/Form

Kursen kommer att ske digitalt. Länk till kursen skickas i bekräftelsen efter att du anmält dig.

Information

Utbildningen har som syfte att informera allmänt om styrelsen, vi går också igenom hur en förening fungerar och sist allmänt lite tips och tricks för dig som är valberedare.

Övrig information

Denna utbildning är första steget i LO:s centralt beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

Datum

2022-05-23, 08.30-16.00

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

950 kr

Deltagaravgiften betalas av skickande fackförbund.

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Patrik Löfgren

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

valberedning.pdf