Pedagogisk grundutbildning

Målgrupp

Nuvarande och blivande kursledare, cirkelledare och utbildare.

Information

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om vad som påverkar vårt lärande. Verktyg och metoder, samt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper samt insikt om och betydelsen av att möta människor där de är. Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom och förståelse för; våra värderingar, att vara trovärdig som ledare samt folkbildning och dess pedagogik. Men också att man blivit tryggare i sin roll som handledare.

Övrig information

Utbildningen är också första steget i LO:s s.k. Pedagogisk utvecklingsväg.

Så länge utbildningen genomförs på distans så inkluderar den även innehållet från "Digitala studiecirkeln" så att du som deltagare får verktyg för att genomföra utbildning på distans.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Datum

Del 1: 2021-02-08 - 2021-02-10

Del 2: 2021-03-16 - 2021-03-17 (Totalt 5 kursdagar)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

3 200 kr (betalas av skickande fackförbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Kicki Landström

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Pedagogisk grundutbildning 2021_kursblad.pdf

Ladda ner kursblad och bjud in andra!