Pedagogisk grundutbildning

Målgrupp

Nuvarande och blivande kursledare, cirkelledare och utbildare.

Information

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om vad som påverkar vårt lärande. Verktyg och metoder, samt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper samt insikt om och betydelsen av att möta människor där de är. Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom och förståelse för; våra värderingar, att vara trovärdig som ledare samt folkbildning och dess pedagogik. Men också att man blivit tryggare i sin roll som handledare.

Övrig information

Utbildningen är första steget i LO:s s.k. Pedagogisk utvecklingsväg. Alla deltagare som genomför utbildning blir också godkända cirkelledare hos ABF.

Plats/Form

Utbildningens första del genomförs fysiskt på Medlefors folkhögskola (Skellefteå). Utbildningens andra del genomförs på distans, mer information om detta ges under utbildningens första del.

Datum

Totalt 5 kursdagar
Del 1: 2022-10-18 -- 2022-10-20 (Fysiskt i Skellefteå)

Del 2: 2022-11-28 -- 2022-11-29 (På distans)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

Deltagaravgiften inkluderar material för hela utbildningen samt lunch och fika för dag 1-3 (som genomförs fysiskt)

3 950 kr (utan boende och middag)
7 630 kr (med boende och middag)

Deltagaravgiften betalas av skickande fackförbund.

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Kicki Landström & Nils Holmgren

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Pedagogisk grundutbildning 2022.pdf