Pedagogisk grundutbildning

Målgrupp

Blivande och nuvarande handledare, skolinformatörer och övriga utbildare.

Innehåll

Total kurslängd: 5 dagar

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om vad som påverkar vårt lärande. Verktyg och metoder, samt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper samt insikt om och betydelsen av att möta människor där de är. Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom och förståelse för; våra värderingar, att vara trovärdig som ledare samt folkbildning och dess pedagogik. Men också att man blivit tryggare i sin roll som handledare.

Utbildningen är första steget i LO:s s.k. Pedagogisk utvecklingsväg.

Alla deltagare som genomför utbildning blir också godkända cirkelledare hos ABF.

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

Avgiften inkluderar studiematerial samt fika och lunch för de första tre dagarna som genomförs fysiskt.

4 950 kr (exkl. logi)

  • Deltagaravgiften faktureras anmälande fackförbund.

  • Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund

Anmälan

2023

Del 1: 2023-09-25 - 2023-09-27 | Umeå
Del 2: 2023-11-16 - 2023-11-17 | Distans (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Umeå + Distans
Anmälan via formulär Sista anmälan: 2023-09-04


Pedagogisk grundutbildning.pdf