Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO1)

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Syfte & mål

 • Stärka kunskapen om skyddsombudets och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet.

 • Ökad kunskap om att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder i praktiken. Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och föreskrifter för arbetsmiljöarbetet.

 • Förtydliga vikten av samverkan mellan parterna för ett fungerande arbetsmiljöarbete i vardagen.

Innehåll

 • Nulägesanalys, uppdrag och arbetsfördelning.

 • Repetition och fördjupning av AML, SAM och andra aktuella AFS:ar.

 • Att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder.

 • Stress och att förebygga stressrelaterad ohälsa.

 • Arbetsmiljöarbete i praktiken.

 • Egen handlingsplan för uppdraget.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

3 kursdagar | 14-16 mars 2023

Kurskostnad 2023

3 dagar:

Utbildningskostnad är 6 750 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt handledning. 9 910 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar samt handledning.

2 dagar:

Utbildningskostnad är 4 500 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare. 6 080 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag samt kursledare.

Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

 • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

 • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

 • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Ladda ner hela Medlefors
kurskatalog för 2023!

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2023 mailversionen.pdf