Arbetsanpassning och rehabilitering

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamot, huvudskyddsombud samt chefer och arbetsledare som har genomfört BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

  • Kunskap om de lagar och föreskrifter som är aktuella vid arbetsanpassning och rehabilitering samt de olika aktörernas ansvar och uppgifter i detta arbete. Att kunna använda en strukturerad process med tydliga rutiner för det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet.

Innehåll

  • Samverkansuppdraget och rollfördelningen mellan parterna i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Rehabiliteringssamtal. Skillnader för rehabilitering vid fysisk och psykisk ohälsa.

  • Genomgång av föreskrifterna om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) och Socialförsäkringsbalken samt annan relevant lagstiftning.

  • Case-arbete och egen handlingsplan för det fortsatta arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

2 kursdagar | 26-27 april 2023

Kurskostnad 2023

3 dagar:

Utbildningskostnad är 6 750 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt handledning. 9 910 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar samt handledning.

2 dagar:

Utbildningskostnad är 4 500 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare. 6 080 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag samt kursledare.

Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

  • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

  • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

  • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Ladda ner hela Medlefors
kurskatalog för 2023!

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2023 mailversionen.pdf