Huvud-skyddsombudsutbildning (HSO)

Målgrupp

Huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud eller ledamot i skyddskommitté som har genomfört BAM (Bättre Arbetsmiljö-utbildning) eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

  • Känna till rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud.

  • Kunskap om huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet.

  • Kunskap om skyddskommitténs uppdrag och arbetsorganisation.

Innehåll

  • Arbetsmiljörätt för huvudskyddsombud. Uppdraget att samordna skyddsombudsverksamheten. Ledarskap och kommunikation.

  • Olika metoder för att utöva tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatsen.

  • Upphandling och utvärdering av företagshälsovård och hur företagshälsovården kan bidra i arbetsmiljöarbetet. Handlingsplan för arbetet på den egna arbetsplatsen.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

2 kursdagar | 6-7 april 2022

Kursavgift

Externat 3 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat 5 000 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

  • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

  • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

  • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2022 uppslag.pdf

Ladda ner hela Medlefors kurskatalog för 2022!