Huvud-skyddsombudsutbildning (HSO)

Målgrupp

Huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud eller ledamot i skyddskommitté som har genomfört BAM (Bättre Arbetsmiljö-utbildning) eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

  • Känna till rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud.

  • Kunskap om huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet.

  • Kunskap om skyddskommitténs uppdrag och arbetsorganisation.

Innehåll

  • Arbetsmiljörätt för huvudskyddsombud. Uppdraget att samordna skyddsombudsverksamheten. Ledarskap och kommunikation.

  • Olika metoder för att utöva tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatsen.

  • Upphandling och utvärdering av företagshälsovård och hur företagshälsovården kan bidra i arbetsmiljöarbetet. Handlingsplan för arbetet på den egna arbetsplatsen.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

2 kursdagar | 20-21 april 2023

Kurskostnad 2023

3 dagar:

Utbildningskostnad är 6 750 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt handledning. 9 910 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar samt handledning.

2 dagar:

Utbildningskostnad är 4 500 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare. 6 080 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag samt kursledare.

Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

  • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

  • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

  • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Ladda ner hela Medlefors
kurskatalog för 2023!

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2023 mailversionen.pdf