Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och chefer/arbetsledare som har genomfört BAM (Bättre Arbetsmiljö-utbildning) eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

  • Kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

  • Kunskap om vad som orsakar stress, olika stressreaktioner och hur man kan förebygga skadlig stress.

  • Kunskap om vilka förebyggande insatser som kan göras mot kränkande särbehandling, mobbning och konflikter.

Innehåll

  • AFS 2001:1 (SAM) och dess koppling till AFS 2015:4 (OSA) med genomgång av de olika delarna: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Tidiga signaler på stress, stressreaktioner och stresshantering.

  • Metoder och handlingsplan för att arbeta vidare med organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

2 kursdagar | 16-17 november 2022

Kursavgift

Externat 3 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat 5 000 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

  • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

  • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

  • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2022 uppslag.pdf

Ladda ner hela Medlefors kurskatalog för 2022!