Ledamotutbildning

Målgrupp

Nyblivna, blivande och sittande ledamöter.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

Utbildningen går igenom matnyttiga saker som mötesteknik, konstiga ord på mötet, vad de olika uppdragen består av, vad stadgar är för något, Do’s and Dont’s i föreningen och hur en förening fungerar.

Datum

2021-04-06 - 2021-04-07

Handledare

Patrik Löfgren & Johan Nord

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1900 kr (Betalas av skickande förbund)

Eventuellt förlorad arbetsförtjänst - Ta kontakt med din studieorganisatör för vidare info

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617