INFORMATION OM ABF:s UTBILDNINGSNODER

Från och med 2022 startar ABF Västerbotten tillsammans med ABF Norr upp ett gemensamt nätverk av utbildningsnoder. 

I praktiken innebär detta att kursdeltagare kan samlas i grupper i flera olika städer och gå samma utbildning samtidigt. Utbildningarna inom nodnätverket bygger till stor del på grupparbeten, vilket innebär att du som deltagare samarbetar med andra deltagare på samma ort och i samma lokal som dig själv.

Grupparbeten varvas med föreläsningar i realtid där alla deltagare kan interagera med handledarna med hjälp av teknisk utrustning som ABF på din ort tillhandahåller och sköter om.