Allmän ledamotutbildning

Målgrupp

Nyblivna, blivande och sittande ledamöter

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

Utbildningen går igenom matnyttiga saker som mötesteknik, konstiga ord på mötet, vad de olika uppdragen består av, vad stadgar är för något, Do’s and Dont's i föreningen och hur en förening fungerar.

Syfte:
Skapa förståelse för vad man som ledamot ska och kan göra i sin styrelse.

Datum

2021-04-06 - 2021-04-07

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1900 kr (Betalas av skickande förbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Johan Nord och Patrik Löfgren

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Allmän ledamot 2021_kursblad.pdf

Ladda ner kursblad och bjud in andra!