Allmän ledamotutbildning

Målgrupp

Nyligen förtroendevalda

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

Denna utbildning syftar till att ge en bred förståelse för vad man som ledamot ska och kan göra i sin styrelse. Tidigare kallades denna utbildning "Grundläggande styrelseutbildning" och ger en god grund för framtida förtroendeuppdrag.

Utbildningen behandlar bland annat styrelseformalia, möjligheter till att diskutera olika scenarier som kan uppstå samt ge utrymme för erfarenhetsutbyte och möjligheter att bolla egna frågor och funderingar med våra erfarna handledare.

Datum

2021-04-06 - 2021-04-07

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

950 kr (betalas av skickande förbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Johan Nord och Patrik Löfgren

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617