BAM - Bättre Arbetsmiljö

Målgrupp

Nyblivna skyddsombud

Innehåll

Uppskattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats.

  • Ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

  • Ger förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.

  • Ger kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Plats/Form

Både fysiskt och distans, se tillfällen nedan för mer information.

Ledighet

Utbildningens innehåll är sådant att förtroendemannalagen §6 och §7 gäller.

Deltagaravgift

7 000 kr (betalas av arbetsgivare)

2021

Start 19/4 - Distans

Datum: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 (Totalt 5 kursdagar)
Rekryteringsblad: Ladda ner PDF
Anmälningsblankett: Ladda ner PDF
Anmälan & frågor: magnus.nilsson@abf.se

Start 20/9 - Distans

Datum: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 (Totalt 5 kursdagar)
Rekryteringsblad: Ladda ner PDF
Anmälningsblankett: Ladda ner PDF
Anmälan & frågor: magnus.nilsson@abf.se

Start 15/11- Distans

Datum: 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 (Totalt 5 kursdagar)
Rekryteringsblad: Ladda ner PDF
Anmälningsblankett: Ladda ner PDF
Anmälan & frågor: magnus.nilsson@abf.se