BAM - Bättre Arbetsmiljö

Målgrupp

Nyblivna skyddsombud

Innehåll

Uppskattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats.

  • Ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

  • Ger förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.

  • Ger kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Plats/Form

Både fysiskt och distans, se tillfällen nedan för mer information.

Ledighet

Utbildningens innehåll är sådant att förtroendemannalagen §6 och §7 gäller.

Deltagaravgift

7 000 kr (betalas av arbetsgivare)

Rekryteringsblad

Ladda ner PDF här

Anmälningsblankett

Ladda ner PDF här

Tillfällen

Skellefteå
Start 25/4 - sammanlagt 5 träffar: 25/4, 2/5, 9/5, 16/5 och 23/5