BAM - Bättre Arbetsmiljö

MÅLGRUPP

Nyblivna skyddsombud, chef eller arbetsledare

INNEHÅLL

Total kurslängd: 5 dagar

Uppskattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats.

Utbildningens kursplan kan du ladda ner här.


Fler ämnen vi går igenom:
Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
• Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
• Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
• Veta var man söker den information man behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
• Regelstruktur kring arbetsmiljön
• Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter
• Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
• Aktörer inom arbetsmiljöarbete
• En arbetsmiljöfrågas gång
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsmiljöpolicy
• Rutiner inom arbetsmiljön
• Tillbud och olyckor
• Företagshälsovård
• Att upptäcka och hantera risker
• Riskbedömning
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Belastningsergonomi
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Nyckeltal i arbetsmiljön
• Att jobba praktiskt med arbetsmiljö
• Utveckling och förändring på arbetsplatsen
• Kränkande särbehandling
• Diskrimineringslagen
• Ansvar gällande första hjälpen och krisstöd 


LEDIGHET OCH ERSÄTTNING

Utbildningens innehåll är sådant att förtroendemannalagen §6 och §7 gäller (Mer information här)

DELTAGARAVGIFT

Avgiften inkluderar fika, lunch och studiematerial (OBS! Fika och lunch ingår endast vid fysiska utbildningar)
    
2024 9 450 kr

DATUM 2024

Ifyllda anmälningsblanketter scannas in och skickas till kontaktperson för respektive utbildningstillfälle

1. Del 1: 2024-01-15 - 2024-01-17
Del 2: 2024-01-29 - 2024-01-30 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Umeå Sista anmälan: 2023-12-20
Anmälningsblankett Umeå  | linda.karlsson@abf.se

2. Del 1: 2024-02-14 - 2024-02-16
Del 2: 2024-03-06 - 2024-03-07 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Skellefteå Sista anmälan: 2023-01-24
Anmälningsblankett Skellefteå  | magnus.nilsson@abf.se

3. Del 1: 2024-04-08 - 2024-04-10
Del 2: 2024-04-22 - 2024-04-23 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Umeå Sista anmälan: 2024-03-15
Anmälningsblankett Umeå  | linda.karlsson@abf.se

4. Del 1: 2024-05-06 - 2024-05-08
    Del 2: 2024-05-22 - 2024-05-23 (Totalt 5 kursdagar)
        Plats: Skellefteå Sista anmälan: 2024-05-03
          Anmälningsblankett Skellefteå  | magnus.nilsson@abf.se

6. Del 1: 2024-08-26 - 2024-08-28
Del 2: 2024-09-09 - 2024-09-10 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Umeå Sista anmälan: 2024-08-05
Anmälningsblankett Umeå  | linda.karlsson@abf.se

7. Del 1: 2024-10-14 - 2024-10-16
Del 2: 2024-10-30 - 2024-10-31 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Skellefteå Sista anmälan: 2024-09-23
Anmälningsblankett Skellefteå  | magnus.nilsson@abf.se

8.     Del 1: 2024-10-07 - 2024-10-09
        Del 2: 2024-10-21 - 2024-10-22 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Umeå Sista anmälan: 2024-09-13
    Anmälningsblankett Umeå  | linda.karlsson@abf.se

9. Del 1: 2024-11-11 - 2024-11-13
Del 2: 2024-11-25 - 2024-11-26 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Skellefteå Sista anmälan: 2024-10-21
Anmälningsblankett Skellefteå  | magnus.nilsson@abf.se

10. Del 1: 2024-12-02 - 2024-12-04
Del 2: 2024-12-16 - 2024-12-17 (Totalt 5 kursdagar)
Plats: Distans Sista anmälan: 2024-11-08
Anmälningsblankett Umeå  | linda.karlsson@abf.seAnmälan - BAM - Interaktiv.pdf