BAM - Bättre Arbetsmiljö

Målgrupp

Nyblivna skyddsombud, chef eller arbetsledare

Innehåll

Total kurslängd: 5 dagar

Uppskattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats.

 • Ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

 • Ger förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.

 • Ger kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Utbildningens kursplan kan du ladda ner här.

Ledighet och ersättning

Utbildningens innehåll är sådant att förtroendemannalagen §6 och §7 gäller (Mer information här)

Deltagaravgift

Avgiften inkluderar fika, lunch och studiematerial.

2022: 7 000 kr
2023: 8 450 kr

 • Deltagaravgiften betalas av arbetsgivaren, men det finns möjlighet att söka subvention hos AFA för deltagaravgiften för chefer.

  • ABF är godkänd utbildare inom arbetsmiljö. Våra pedagoger är diplomerade av Prevent.

  • Mer information om hur du söker ersättning kan du hitta här.

  • I din ansökan behöver du bifoga utbildningens kursplan. Detta kan du ladda ner här.

2022

Umeå (ifylld anmälningsblankett scannas in och skickas till linda.karlsson@abf.s
14-16 /11 + 28-29/11 - Sammanlagt 5 dagar, tillfället är fullsatt | Rekryteringsblad Umeå |

Distans (ifylld anmälningsblankett scannas in och skickas till linda.karlsson@abf.se)
1-2/12 samt 14-16/12 - Sammanlagt 5 dagar. | Rekryteringsblad Distans | Anmälningsblankett distans

2023

Ifyllda anmälningsblanketter scannas in och skickas till kontaktperson för respektive utbildningstillfälle

 1. Del 1: 2023-01-10 - 2023-01-12
  Del 2: 2023-01-26 - 2023-01-27 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Umeå Sista anmälan: 2022-12-20
  Anmälningsblankett Umeå | linda.karlsson@abf.se

 2. Del 1: 2023-04-03 - 2023-04-05
  Del 2: 2023-04-24 - 2023-04-25 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Umeå Sista anmälan: 2023-03-13
  Anmälningsblankett Umeå | linda.karlsson@abf.se

 3. Del 1: 2023-06-07 - 2023-06-09
  Del 2: 2023-06-15 - 2023-06-16 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Distans Sista anmälan: 2023-05-17
  Anmälningsblankett Distans | linda.karlsson@abf.se

 4. Del 1: 2023-08-28 - 2023-08-30
  Del 2: 2023-09-14 - 2023-09-15 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Umeå Sista anmälan: 2023-08-07
  Anmälningsblankett Umeå | linda.karlsson@abf.se

 5. Del 1: 2023-10-09 - 2023-10-11
  Del 2: 2023-10-23 - 2023-10-24 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Umeå Sista anmälan: 2023-09-18
  Anmälningsblankett Umeå | linda.karlsson@abf.se

 6. Del 1: 2023-12-04 - 2023-12-06
  Del 2: 2023-12-18 - 2023-12-19 (Totalt 5 kursdagar)
  Plats: Umeå Sista anmälan: 2023-11-13
  Anmälningsblankett Distans | linda.karlsson@abf.se