BAM - Bättre Arbetsmiljö

Målgrupp

Nyblivna skyddsombud, chef eller arbetsledare

Innehåll

Total kurslängd: 5 dagar

Uppskattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats.

Utbildningens kursplan kan du ladda ner här.

Ledighet och ersättning

Utbildningens innehåll är sådant att förtroendemannalagen §6 och §7 gäller (Mer information här)

Deltagaravgift

Avgiften inkluderar fika, lunch och studiematerial (OBS! Fika och lunch ingår endast vid fysiska utbildningar)


8 450 kr


2023

Ifyllda anmälningsblanketter scannas in och skickas till kontaktperson för respektive utbildningstillfälle


Ladda ner rekryteringsblad Umeå här

BAM programblad 2023.pdf

Ladda ner anmälningsblankett Skellefteå här

Anmälan - BAM - Interaktiv.pdf