Grundutbildning Studieorganisatörer

Målgrupp

Nyvalda studieorganisatörer
Kan också passa den som är rutinerad men kan behöva en nytändning.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Innehåll

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätta dig in i din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.

Utbildningen är 32 timmar. Syftet är bland annat att den ska ge deltagaren möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så att hen med framgång kan bedriva facklig studieverksamhet och rekryterande samtal. Den ska även bidra till att bygga en fungerande studieorganisation. Det är ABF tillsammans med LO-distriktet som ansvarar för den här bildningsinsatsen. 

Övrig information

Denna utbildning är första steget i LO:s centralt beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

Datum

Del 1: 2021 -09-15 -> 2021-09-16

Del 2: 2021-10-06 -> 2021-10-07 (Totalt 4 kursdagar)

Handledare

Kicki Landström, Hans Andersson & Johannes Nordström

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1 100 kr (Betalas av skickande förbund)

Eventuellt förlorad arbetsförtjänst - Ta kontakt med din studieorganisatör för vidare info

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Studieorganisatör Grundutbildning 2021_kursblad.pdf

Ladda ner kursblad och bjud in andra!