Grundutbildning Studieorganisatörer

Målgrupp

Nyvalda studieorganisatörer. Kan också passa den som är rutinerad men som kan behöva en nytändning.

Innehåll

Total kurslängd: 4 dagar

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätta dig in i din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.

Utbildningen är 32 timmar. Syftet är bland annat att den ska ge deltagaren möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så att hen med framgång kan bedriva facklig studieverksamhet och rekryterande samtal. Den ska även bidra till att bygga en fungerande studieorganisation. Det är ABF tillsammans med LO-distriktet som ansvarar för den här bildningsinsatsen.  

Denna utbildning är andra steget i den av LCU beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här).

Deltagaravgift

Kursavgiften subventioneras av LO och ABF och är därför 0 kr/deltagare 2023.

Anmälan

2023

Deltagare Norrbotten

Del 1: 2023-09-18 - 2023-09-19
Del 2:  2023-10-30 - 2023-10-31  | Distans (Totalt 4 kursdagar)
Anmälan via formulär
Plats: Distans Sista anmälan: 2023-08-30


Ladda ner rekryteringsblad här

ABF Norr Studieorganisatör 2023.pdf