Kemiska hälsorisker

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare

Syfte & mål

  • Kunskap om lagstiftningen kring kemiska hälsorisker och hur man kan arbeta förebyggande och systematiskt för att undvika skador.

Innehåll

  • Inventering och nulägesanalys.

  • SAM ur ett kemiskt hälsoarbetes perspektiv.

  • Lagar och aktuella föreskrifter.

  • Kemi i vardagen och hur man kan skydda sig.

  • Prevents Kemiguiden.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

2 kursdagar | 27-28 april 2022

Kursavgift

Externat 3 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat 5 000 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

  • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

  • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

  • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2022 uppslag.pdf

Ladda ner hela Medlefors kurskatalog för 2022!