Normkritik för arbetarrörelsen

Målgrupp

Medlemmar som tidigare gått Medlem i facket 1 och Medlem i facket 2.
Passar också HBTQ+/jämställdhetsansvariga samt fackliga och politiska förtroendevalda.

Längd

Totalt 2 kursdagar, 16 timmar

Plats/Form

Fysisk- Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post.

Innehåll

I denna kurs får deltagarna arbeta med sig själva och sina egna föreställningar och fördomar för att därefter öva sig i normkritiskt förhållningssätt och att bemöta intolerans varhelst den visar sig.

Övrigt

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

Deltagaravgiften inkluderar material för hela utbildningen samt lunch och fika.

3 950 kr (utan boende och middag)
5 170 kr (med boende och middag)

Deltagaravgiften betalas av skickande fackförbund. 

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Matilda Nordén Fällman, Herman Holm

Tillfällen och kontaktpersoner för anmälan:

2022

2022-10-11 - 2022-10-12  | linda.karlsson@abf.se | Skellefteå 


Normkritik för arbetarrörelsen 2022.pdf