Normkritik för arbetarrörelsen

Målgrupp

Medlemmar som tidigare gått Medlem i facket 1 och Medlem i facket 2.
Passar också HBTQ+/jämställdhetsansvariga samt fackliga och politiska förtroendevalda.

Plats/Form

Fysisk- Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post.

Innehåll

I denna kurs får deltagarna arbeta med sig själva och sina egna föreställningar och fördomar för att därefter öva sig i normkritiskt förhållningssätt och att bemöta intolerans varhelst den visar sig.

Datum

Totalt 2 kursdagar
2022-10-11 -- 2022-10-12
(i Skellefteå)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

Deltagaravgiften inkluderar material för hela utbildningen samt lunch och fika.

3 950 kr (utan boende och middag)
5 170 kr (med boende och middag)

Deltagaravgiften betalas av skickande fackförbund.

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Matilda Nordén Fällman, Herman Holm & Rickard Pettersson

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Normkritik för arbetarrörelsen 2022.pdf