PSYKISK HÄLSA FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV

MÅLGRUPP

Ett utvecklingsprogram för dig som är fackligt förtroendevald, chef eller ledare.

BESKRIVNING

Psykisk ohälsa är numera den dominerade sjukskrivningsorsaken, och står för ca 70 % av alla kostnader. Därför vill Medlefors erbjuda en arbetsmiljöutbildning med särskilt fokus på främjande och förebyggande insatser.

INNEHÅLL

PLATS/FORM

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

DATUM

4 kursdagar (2+1+1) | Erbjuds vid förfrågan

KURSKOSTNAD 2024

Kontakta Linda Carstedt för aktuellt pris.

ANMÄLAN

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

ANMÄLNINGSBLANKETT

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

GODKÄNDA UTBILDNINGSANORDNARE

Medlefors är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning. Det innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda. 

Om stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

Mer information hittar du på AFA Försäkring: www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

AVBOKNINGSREGLER

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

KONTAKTUPPGIFTER

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Ladda ner hela Medlefors
kurskatalog för 2024!

Broschyr arbetsmiljöutbildningar VT24 mindre fil.pdf