REVISORUTBILDNING

MÅLGRUPP

Nyblivna eller blivande förtroendevalda revisorer

INNEHÅLL

Total kurslängd: 1 dag

Modern revision innebär mycket mer än att bara granska bokföringen. Att vara revisor i en förening betyder att man har insyn i hela verksamheten och när som helst kan gripa in. I denna introduktionsutbildning får du lära dig vad uppdraget går ut på, vad som menas med "god revisionssed" och vilket ansvar en förtroendevald revisor har. 

LEDIGHET

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

DELTAGARAVGIFT

1 250 kr

ANMÄLAN

DATUM 2023

2023-10-11
Plats: Umeå Sista anmälan: 2023-09-20
Anmälan via formulär 


Revisorutbildning programblad 2023.pdf