Säkerhetskultur

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamot, huvudskyddsombud samt chefer och arbetsledare som har genomfört BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

  • Kunskap om vad säkerhetskultur är och hur säkerheten kan förbättras inom organisationen genom samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Innehåll

  • Att hantera riskobservationer och tillbud för att förebygga olycksfall och ohälsa. Hur attityder, normer och beteenden kan leda till en sämre säkerhet. Hur chef och skyddsombud samverkan kan arbeta med att förbättra säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

  • Case-arbete och egen handlingsplan för att arbeta vidare med säkerhetskulturen på den egna arbetsplatsen.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

2 kursdagar | 14-15 februari 2023

Kurskostnad 2023

3 dagar:

Utbildningskostnad är 6 750 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt handledning. 9 910 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar samt handledning.

2 dagar:

Utbildningskostnad är 4 500 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare. 6 080 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag samt kursledare.

Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

  • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

  • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

  • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Ladda ner hela Medlefors
kurskatalog för 2023!

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2023 mailversionen.pdf