VIDAREUTBILDNING FÖR STUDIEORGANISATÖRER

MÅLGRUPP

Nya Studieorganisatörer som gått grundutbildningen. Kan även passa den som varit med ett tag och som behöver nytändning.

INNEHÅLL

Total kurslängd: 3 dagar

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätt dig in din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.

Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF,  fortlöpande utvecklar studieverksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 

Denna utbildning är tredje steget i den av LCU beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

LEDIGHET

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här).

DELTAGARAVGIFT

Kursavgiften subventioneras av LO och ABF Västerbotten och är därför 0 kr/deltagare 2023.

ANMÄLAN

DATUM 2023

2023-09-18 - 2023-09-20 (Totalt 3 kursdagar)
Anmälan via formulär
Plats: Skellefteå Medlefors Sista anmälan: 2023-08-28


Studieorganisatör vidareutbildning programblad 2023.pdf