Vidareutbildning för Studieorganisatörer

Målgrupp

Nya Studieorganisatörer som gått grundutbildningen.
Kan även passa den som varit med ett tag och behöver nytändning.

Plats/Form

Fysiskt på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Information

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätt dig in din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.

Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF,  fortlöpande utvecklar studieverksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 

Övrig information

Denna utbildning är första steget i LO:s centralt beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

Datum

3 kursdagar
2022-09-13 -- 2022-09-15
(i Skellefteå)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

Deltagaravgiften inkluderar material för hela utbildningen samt lunch och fika.

2 950 kr (utan boende och middag)
5 390 kr (med boende och middag)

Deltagaravgiften betalas av skickande fackförbund.

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Hans Andersson & Kicki Landström

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Studieorganisatör vidareutbildning 2022.pdf