Vidareutbildning för Studieorganisatörer

Målgrupp

Nyvald studieorganisatör
Kan även passa den som varit med ett tag och behöver nytändning.

Plats/Form

Distans - Innan kursstart skickas mer info till dig per e-post om hur du loggar in på utbildningssidan.

Information

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätt dig in din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.

Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF, fortlöpande utvecklar studie-verksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 

Övrig information

Denna utbildning är första steget i LO:s centralt beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

Datum

2021-03-15 - 2021-03-17 (Totalt 3 kursdagar)

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

1 100 kr (betalas av skickande fackförbund)

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Hans Andersson & Patrik Löfgren

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617