Valårsserien - Välfärdsstaten

Målgrupp

Förtroendevalda och engagerade/intresserade medlemmar.

Rekommenderas att deltagaren tidigare gått introutbildning eller medlemsutbildning.

Plats/Form

OBS! Pga av utvecklingen av pandemin körs utbildningen endast på distans. ABF:s utbildningsnoder. Du anger i anmälan vilken ort du vill delta i.

Innehåll

Kursen syftar till att öka förståelsen för välfärdsstatens idé och varför arbetarrörelsen alltid har kämpat för en stark stat som kan fördela resurser från de som har till de som behöver. Vi går igenom fördelar och nackdelar med en stark välfärdsstat och tittar på vad som varit framgångsrikt, men framför allt tittar vi framåt och diskuterar hur vi kan utveckla samhället i framtiden.

Datum

Totalt 2 kursdagar

2022-05-23 -- 2022-05-24

Ledighet

Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information här)

Deltagaravgift

Deltagaravgiften inkluderar material för hela utbildningen.

2 950 kr (utan boende och middag)
Deltagaravgiften betalas av skickande fackförbund.

Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av skickande fackförbund.

Handledare

Nils Holmgren och Matilda Nordén Fällman

Kontaktuppgifter

linda.karlsson@abf.se, 090-711617

Välfärdsstaten 2022.pdf