Utbildningar för alla

Introduktionsutbildning

Utbildningar för medlemmar

Ideologier

Samhällsekonomi

Välfärdsstaten

Medlem i facket 1

Medlem i facket 2

Normkritik

Så får du datorn att lyda

Utbildningar för förtroendevalda

Ideologier

Samhällsekonomi

Välfärdsstaten

Vald på jobbet 1

Allmän ledamotutbildning

Idéburet ledarskap

Grundutb. för studieorganisatörer

Vidareutb. för studieorganisatörer

Pedagogisk grundutbildning

Utbildningar i arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 1)

Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 2)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kemiska hälsorisker

Det svåra samtalet

Hitta ditt fackförbunds studieansvarige - Klicka här!

Sidan drivs av ABF Västerbotten
www.abf.se/vasterbotten