Innehållsförteckning

Utbildningar för alla

Utbildningar för medlemmar


Utbildningar för förtroendevalda


Arbetsmiljöutbildningar


Utbildningar för alla

Introduktionsutbildning

Utbildningar för medlemmar

Medlem i facket 1

Medlem i facket 2

Pedagogisk grundutbildning

| GENOMFÖRD |

Samhällsekonomi för arbetarrörelsen

Arbetsrätt för medlemmar

| GENOMFÖRD |

Så får du datorn att lyda

Opinions(ut)bildning

Källkritik och fake news

| INSTÄLLD VÅREN 2021 |

Utbildningar för förtroendevalda

Vald på jobbet 1

Allmän ledamotutbildning

| GENOMFÖRD |

Idéburet ledarskap

Grundutb. för studieorganisatörer

Vidareutb. för studieorganisatörer

| GENOMFÖRD |

Utbildningar i arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 1)

Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 2)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kemiska hälsorisker

Det svåra samtalet

Hitta ditt fackförbunds studieansvarige - Klicka här!