MEDLEM I FACKET 2

MÅLGRUPP

Medlemmar i fackförbund.

INNEHÅLL

Total kurslängd: 3 dagar

Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa värld vi lever i och undrar om det måste vara så? Vill du bygga ett gott samhälle där det råder jämlikhet och respekt för människovärdet? Medlem i facket 2 är i så fall utbildningen för dig! 

Utbildningen handlar om att tänka fackligt kring makt, intressen och samverkan. Målet är att ge röst åt dig själv, åt kamraterna på arbetsplatsen och värna det demokratiska samtalet. Syftet är att inspirera till handling och lägga grunden för fortsatta samtal. Ytterst handlar det om att värna det fackliga samhällsuppdraget – där du kan göra skillnad.

Ämnen vi  bland annat går igenom:
• Lönebildning
• Facklig-politisk samverkan
• Välfärdsstatens framväxt
• Olika politiska nivåer
• Riksdagspartiernas historiska rötter
• Arbetslöshet
• Konjuktursvängningar
• Fackföreningsrörelsens politiska historia
• Politiskt engagemang
• Arbetsrättsliga lagarna och dess konfliktlinjer
• Demokratiska systemet
• Samhällsekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden 

LEDIGHET OCH ERSÄTTNING

DELTAGARAVGIFT

Avgiften inkluderar fika, lunch och studiematerial (OBS! Fika och lunch ingår endast vid fysiska utbildningar)

2024 | 3 450 kr

ANMÄLAN

DATUM 2024


Medlem i facket 2 programblad 2023.pdf
Medlem i facket 2 programblad 2024.pdf