FEMINISTISK GRUNDUTBILDNING

MÅLGRUPP

Alla medlemmar och förtroendevalda.

OM UTBILDNINGEN

En feministisk grundutbildning är ett viktigt steg för att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor och främja jämställdhet och rättvisa i samhället.

Feminism handlar om att kämpa för jämställdhet och rättvisa mellan könen och att utmana könsbaserade normer och fördomar. Vår feministiska grundutbildning är utformad för att ge dig verktygen och kunskapen du behöver för att aktivt delta i denna viktiga rörelse. Utbildningen kommer att utforska olika aspekter av feminismen, historien bakom den, och hur vi kan omsätta dess principer i praktiken. 

LEDIGHET OCH ERSÄTTNING


DELTAGARAVGIFT

Avgiften inkluderar fika, lunch och studiematerial (OBS! Fika och lunch ingår endast vid fysiska utbildningar)

2024 | 1 495 kr

ANMÄLAN

2024

2024-09-26 - 2024-09-27 Anmälan via formulär  | Umeå
Sista anmälan: 2024-09-05


Feministisk grundutbildning programblad 2024.pdf