Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO2)

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt arbetsledare/chefer som har varit verksam i arbetsmiljöarbetet i några år och nu behöver uppdatera och fylla på sina kunskaper.

Syfte & mål

 • Kunskap om hur skyddsombud och arbetsgivare kan samverka för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. God kännedom om parternas ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om hur AFS 2015:4,

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö kan tillämpas i ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Innehåll

 • Nulägesanalys av arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, uppdrag och ansvarsfördelning.

 • Arbetsmiljölagen, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och andra föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

 • Hälsofrämjande systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv.

 • Case med inriktning på hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

 • En egen handlingsplan för det fortsatta arbetet på arbetsplatsen.

Plats/Form

Kontakta linda.carstedt@medlefors.se för aktuell information.

Datum

3 kursdagar | 23-25 maj 2023

Kurskostnad 2023

3 dagar:

Utbildningskostnad är 6 750 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt handledning. 9 910 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar samt handledning.

2 dagar:

Utbildningskostnad är 4 500 kr ex moms per deltagare – inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare. 6 080 kr ex moms per deltagare som behöver logi. – inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag samt kursledare.

Med reservation för prisändringar.

Anmälan

Anmälan sker senast 4 veckor före kursstart. Bekräftelse på deltagande skickas direkt till anmälda deltagare ca 2 veckor innan kursstart.

Anmälningsblankett

Klicka här för att ladda ner blankett i PDF-format.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och kommer att debiterad enligt nedan vid eventuell avbokning:

 • Avbokning minst 10 dagar före kurstillfället ingen debitering

 • Avbokning 7 dagar före kurstillfället debiteras 75% av kursavgiften

 • Avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället full debitering

Du kan utan extra kostnad skicka en annan person från din arbetsplats om du själv inte kan delta.

Kontaktuppgifter

linda.carstedt@medlefors.se, 0910-575 47

Ladda ner hela Medlefors
kurskatalog för 2023!

Arbetsmiljöutbildningar med anmälningstalong 2023 mailversionen.pdf