LEDIGHET FÖR STUDIER


MEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA

Fyll i blankett för ledighetsansökan och lämna till ansvarig hos arbetsgivare. Kan med fördel skickas via mejl till arbetsgivare med kopia till ombudsman eller studieorganisatör. 

Om du har en bra relation med din arbetsgivare så kan du skicka en mindre officiell ledighetsansökan via mejl, kolla på hur du kan formulera dig i denna mall (Om du begär ledighet i ett vanligt mejl är det väldigt viktigt att du skickar en synlig kopia till studieorganisatör/ombudsman på din fackliga enhet).

AKTUELL LAGTEXT

Studieledighetslagen

Förtroendemannalagen

NEDLADDNINGSBARA RESURSER