VALD PÅ JOBBET

MÅLGRUPP

Förtroendevalda

INNEHÅLL

Total kurslängd: 3 dagar

Vald på jobbet är en grundläggande facklig utbildning som ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald.

Information om förtroendemannalagen och dina rättigheter som förtroendevald, parternas roll på arbetsmarknaden som med- och motparter samt grundläggande kunskap om kollektivavtal och delar av arbetsmarknadslagarna,  arbetsmiljöfrågor, arbetstider, försäkringar, semester, fackliga studier, etc.

Utbildningens ramprogram kan du ladda ner här.

Ämnen vi bland annat går igenom:
Förtroendemannalagen
• Studieledighetslagen
• Lagen om anställningsskydd
• Medbestämmandelagen 

• Semesterlagen
• Arbetsmiljölagen
• Diskrimineringslagen
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Den svenska modellen 

• Förhandlingsordning och kollektivavtalssystemet
• Planering och strukturering av eget arbete
• Intressekonflikter på arbetsmarknaden
• Organisering 

LEDIGHET OCH ERSÄTTNING

Utbildningens innehåll är sådan att Förtroendemannalagen §6 och §7 gäller (Mer information här). 

DELTAGARAVGIFT

Avgiften inkluderar fika, lunch och studiematerial (OBS! Fika och lunch ingår endast vid fysiska utbildningar)

 3 450 kr

ANMÄLAN

DATUM 2024


Vald på jobbet programblad 2024.pdf
ABF Norr Vald på jobbet 2024 programblad.pdf