ANMÄLNINGSVILLKOR

Anmälan till utbildning
Studieorganisatörer och studieansvariga är de som främst anmäler deltagare. Deltagare kan också anmäla in sig själva EFTER godkännande från sitt fackförbund.

Avanmälan till utbildning
Avanmälan ska ske senast 3 veckor före kursstart. Om avanmälan sker senare än det kommer ABF att fakturera hela deltagarkostnaden.

Fakturering av deltagaravgifter
ABF fakturerar deltagaravgifterna inom 1 månad från avslutad kurs. Betalningsvillkoret är 30 dagar.